jag tänker att jag skrivit detta förut

att jag aldrig velat vara mina roller
god dotter
snäll flicka
gullig flickvän

jag tänker att jag inte vill ha någon roll alls, vill bli sedd bortom förväntat skal
tänker också att jag då själv måste nå dit
bortom förväntningarna