Blog Archives

straffas

jag tänker på hur kraftfullt vi kan såra varandra i det tysta genom att dra oss undan neka våra svar och kärlek

så nära

en famn att vila mot din doft är här med mig tyngden dröjer sig kvar ett svar i min hud ett löfte